Parkovi prirode u utrci za izdašna europska sredstva

Otvoren je natječaj za  ustanove kojima će partneri biti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vezan za promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Opći cilj ovog Ograničenog poziva je održivo korištenje odredišta prirodne baštine (nacionalnih parkova i parkova prirode) s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Specifični cilj je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode).

Prihvatljivi prijavitelji su Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode, kako slijedi:

 1. Nacionalni parkovi:
  – Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera;
  – Javna ustanova Nacionalni park Paklenica;
  – Javna ustanova Nacionalni park Risnjak;
  – Javna ustanova Nacionalni park Mljet;
  – Javna ustanova Nacionalni park Kornati;
  – Javna ustanova Nacionalni park Brijuni;
  – Javna ustanova Nacionalni park Krka;
  – Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit.
 2. Parkovi prirode:
  – Javna ustanova Park prirode Biokovo;
  – Javna ustanova Park prirode Velebit;
  – Javna ustanova Park prirode Medvednica;
  – Javna ustanova Park prirode Telaščica;
  – Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje;
  – Javna ustanova Park prirode Kopački rit;
  – Javna ustanova Park prirode Papuk;
  – Javna ustanova Park prirode Učka;
  – Javna ustanova Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje;
  – Javna ustanova Park prirode Vransko jezero;
  – Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.

Prihvatljivi partneri su:
– jedinice lokalne i regionalne samouprave, i/ili
– organizacije civilnog društva, i/ili
– uredi turističke zajednice.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Priprema studijske i projektne dokumentacije;
 2. Provedba projekta:
  – rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda utemeljenih na prirodnoj baštini;
  – edukacija i interpretacija;
  – promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.
 3. Upravljanje projektom.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

Ukupna bespovratna sredstva koja će se dodjeljivati unutar ovog Ograničenog poziva je 380.000.000,00 HRK. Najniži iznos po projektnom prijedlogu je 3.500.000,00 HRK, a najviši 85.000.000,00 HRK.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 21. travnja 2016. u 12.00 sati.

Više informacija na info@tetida.eu