Otvoren natječaj: “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Svrha: je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih
objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe

Prihvatljivi korisnici:

– šumoposjednici
– udruge šumoposjednika
– trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike        Hrvatske
– udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode
– druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Predmet natječaja:  je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019 i 37/2020)  za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Prihvatljivi troškovi:

Opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i slično
Uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture:
– pripremni radovi
– ugradnja, postavljanje i nabava konstrukcija manje infrastrukture (ograde, staze, odmorišta, vidikovci, stube, ljestve, nadstrešnice, edukacijske i informativne ploče, sjenice, smjerokazi, rampe,        klupe, stolovi, kante za otpad i drugo)
– ugradnja, postavljanje i nabava hranilišta, pojilišta, solišta, ograde za informativno edukacijske svrhe
– nabava i ugradnja elemenata za staze od prirodnih materijala
– nabava i postavljanje elemenata za prijelaze
– nabava i postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju
– uređenje izvora, bunara, prilaza i ulaza u špilje za informativne edukacijske svrhe
– radovi uređenja postojećih staza
– uspostava i uređenje staza za osobe s teškoćama u razvoju i invalidne osobe
– izolatorsko-instalacijski radovi, stolarski, kamenarski, fasaderski, betonarski, elekrtroinstalacijski, tesarski i krovopokrivački radovi
– završni radovi
– izrada, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 65.000.000,00 HRK

Minimalni iznos javne potpore po projektu: 5.000,00 EUR

Maximalni iznos javne potpore po projektu: 100.000,00 EUR

Intezitet potpore: 100%

Za sve informacije ili prijave na natječaj molimo javite nam se na e-mail: info@tetida.eu