Otvoren natječaj: “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Svrha natječaja: povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi prijavitelji:

 •  fizičke i pravne osobe registrirane za
  preradu poljoprivrednih proizvoda,
  uključujući početnike
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik
  poljoprivrednika najmanje godinu dana
 •  proizvođačke organizacije

Prihvatljive aktivnosti: 

 • objekti za preradu i gospodarski
  objekti
 • objekti za prodaju i prezentaciju
  vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 •  objekti za obradu otpadnih voda
 •  ostali gospodarski objekti , upravne
  prostorije
 • gospodarska vozila i poljoprivredni i
  strojevi
 • kupnja zemljišta i objekata
 •  nematerijalni troškovi

Ukupna raspoloživa sredstva:

Mikro, mali i srednji korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 2.000.000 EUR za ostale sektore i
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike

Veliki korisnici:

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka
b) do 3.000.000 EUR za ostale sektore i
c) do 200.000 EUR za korisnike početnike.

Intezitet potpore: 50%

Kontakt: info@tetida.eu