Otvoren natječaj po podmjeri 6.4.1″ Ulaganje u nepoljoprivredne djelatnosti na ruralnom području”

Svrha natječaja: razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnog područja.

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu,minimalne ekonomske veličine 2000 EUR.

Predmet natječaja: je dodjela potpora male vrijednosti – de minimis potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja.

Prihvatljive aktivnosti:

 • turizam u ruralnom području, građenje i/ili opremanje objekata i/ili turističkih infrastruktura za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva;
 • tradicijski, umjetnički obrti za izradu suvenira(građenje i/ili opremanje objekata u kojima s obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta;
 • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu(građenje i/ili opremanje objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima;
 • prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda, ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda;
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu

Neprihvatljivi troškovi su:

 • porez na dodanu vrijednost
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi
 • kamate
 • rabljena poljoprivreda mehanizacija, strojevi, oprema, gospodarska vozila i plovila
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranje kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • kupovina vozila za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi plaće i druge naknade djelatnika korisnika koji su zaposleni temeljem ugovora o radu
 • troškovi vlastitog rada
 • operativni troškovi
 • troškovi nastali prije podnošenja  zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata
 • novčane kazne, financijske kazne  i troškovi parničnog postupka i / ili
 • plaćanje gotovim novcem

Rasploživost sredstava: 120.000.000,00 kuna

Visina javne potpore: od 3.500,00 EUR do najviše 200.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od 3 uzastopne fiskalne godine.

Intezitet javne potpore(%): do 70%

Prijave i sve informacije na: info@tetida.eu

 

Vaš Tetida tim!