Otvoren natječaj po podmjeri 6.2.1″Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima”

Svrha natječaja: razvoj postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnog područja.

Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu,minimalne ekonomske veličine 1000 EUR.

Predmet natječaja: je dodjela potpora  temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja

Uvjeti:

 •  korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 •  korisnik je dužan izraditi poslovni plan
 •  poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura
 •  ulaganje se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 •  prihvatljive aktivnosti moraju biti u skladu s važećim strateškim ili planskim dokumentima jedinice lokalne samouprave
 •  korisnik treba biti registriran i obavljati djelatnost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije do podnošenje zadnjeg zahtjeva za isplatu
 •  nakon konačne isplate potpore korisnik je dužan najmanje narednih pet godina baviti se aktivnošću za koju je ostvario potporu

Prihvatljivi sektori:

 • turizam u ruralnom području, građenje i/ili opremanje objekata i/ili turističkih infrastruktura za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga sukladno propisima iz područja turizma i ugostiteljstva;
 • tradicijski, umjetnički obrti za izradu suvenira(građenje i/ili opremanje objekata u kojima s obavlja pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta;
 • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu(građenje i/ili opremanje objekata za pružanje usluga u ruralnim područjima;
 • prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda, ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje, pakiranje i/ili izravnu prodaju lokalnih proizvoda;
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljive aktivnosti: prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti poput građenja, rekonstrukcije i/ili opremanja objekata, nabava vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti pripreme projektne dokumentacije, upravljanja projektom i slično.

Raspoloživost sredstava: 120.000.000,00 kuna

Visina javne potpore: fiksni iznos 50.000,00 EUR

Intezitet javne potpore(%): 100%

Prijave i sve informacije na: info@tetida.eu

 

Vaš Tetida tim!