Otvoren Javni poziv “Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača”

Poziv je namijenjen uspostavi start-up/spin-off poduzeća u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih u javnoj istraživačkoj organizaciji kako bi razvili vlastito poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata. 

Cilj: poticanje poduzetničke aktivnosti mladih istraživača kroz poticaje za pokretanje vlastitog start-up/spin-off poduzeća

Posebni ciljevi Poziva:

  1. Povećanje kapaciteta mladih istraživača za rad u poslovnom sektoru;
  2. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja;
  3. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije

Trajanje: 17. siječnja 2023. – 17. svibnja 2023.

Ukupna sredstva: 5.043.466,72 €

Minimalni iznos: 66.000,00 €

Maksimalni iznos: 200.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji: mikro i mali poduzetnici koji mogu dokazati da je poduzeće:

– osnovano najviše 5 godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga te još nije raspodijelilo dobit
(novoosnovano poduzeće nije postojeće poduzeće koje će se zatvoriti i ponovno otvoriti ili je nastalo spajanjem ili izdvajanjem)
– u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH
– reguliralo odnos s javnom istraživačkom organizacijom, u vidu sporazuma o korištenju prava intelektualnog vlasništva i drugih prava povezanih s komercijalizacijom rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti javne istraživačke organizacije

Prihvatljive aktivnosti:

Start-up/spin-off poduzeće – poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji
Mladi istraživači – doktorski studenti i istraživači do sedam godina nakon stjecanja doktorata

Ostale informacije:

Kroz ovaj Poziv poduzeće može biti podržano za daljnju nadogradnju tehnološkog rješenja, provjeru izvedbe i druge aktivnosti koje prethode komercijalizaciji, a doprinose povećanju tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja. 

Obvezna je najmanje jedna edukacija mladih istraživača o poslovnim vještinama za start-up tvrtke (npr. upravljanje rizikom, upravljanje intelektualnim vlasništvom, strateško razmišljanje, poslovno planiranje, planiranje ljudskih resursa, potrebe financiranja, itd.)