Otvara se mjera 7.4- nova pravila!

Podmjera 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Korisnici
a) jedinice lokalne samouprave,
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija,
d) udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući lokalne akcijske grupe) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem,
e) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.

Prihvatljiva ulaganja su građenje i/ili opremanje:

1. vatrogasnog doma i spremišta,
2. društvenog doma/ kulturnog centra,
3. planinarskog doma i skloništa,
4. turističkog informativnog centra,
5. dječjeg igrališta,
6. sportske građevine,
7. objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),
8. rekreacijske zone na rijekama i jezerima,
9. biciklističke staze i trake,
10. tematskog puta i parka,
11. građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu
12. javne zelene površine (park i slično.),
13. pješačke staze,
14. pješačke zone,
15. otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste),
16. groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
17. tržnice,
18. javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).

Potpora

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi:
– do 80 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 100 posto prosjeka Republike Hrvatske i više,
– do 90 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 75 posto do manje od 100 posto prosjeka Republike Hrvatske,
– do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti manji od 75 posto prosjeka Republike Hrvatske.

Vrijednost javne potpore iznosi 15.000 € – 1.250.000 € /po projektu odnosno 1 mio Eura po projektu

Savjetujemo Vas da nas kontaktirate i iskoristite mogućnost da napravimo prvi prijedlog vaših mogućih projekata. Jedino što vam je potrebno je želja da svoj razvoj planirate u okrilju Europe.

Zajedno možemo postići sve vaše ciljeve!
Simon Ferjuc, direktor
099 88 74 071 ili simon@tetida.eu