Osnovana HUP-Udruga profesionalaca za fondove Europske unije

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održana je osnivačka Skupština HUP – Udruge profesionalaca za fondove Europske unije. Udruga koja okuplja tvrtke čije je područje djelovanja vezano uz financiranje iz fondova Europske unije, pokrenuta je na inicijativu privatnog sektora.

Razlozi osnivanja HUP-Udruga profesionalaca za fondove Europske unije prvenstveno su u kontinuiranom praćenju i aktivnom sudjelovanju privatnog sektora u kreiranju politika regionalnog razvoja i EU fondova te zastupanju interesa profesionalaca za EU fondove pri Vladi Republike Hrvatske, ministarstvima i drugim relevantnim tijelima državne, županijske i lokalne vlasti.

Na Osnivačkoj Skupštini prisutni su jednoglasno izabrali članove Izvršnog odbora Udruge, predsjednicu i dopredsjednice Udruge. Za članove Izvršnog odbora izabrani su: Simon Ferjuc (Tetida d.o.o.), Nataša Ćurić Martinčević (Sense savjetovanje d.o.o), Mak Kišević (Safege d.o.o.) i Davor Čilić (WYP savjetovanje d.o.o.). Za predsjednicu Udruge izabrana je Ana Fresl (Projekt jednako razvoj d.o.o.), a dopredsjednice Hrvojka Skoković (Prvi korak poduzetnički centar d.o.o.) i Mirjana Samardžić Novoselec (Razbor d.o.o.).

Na Skupštini je predložen i okvirni program rada i djelovanja Udruge u narednom razdoblju te je zaključeno kako Udruga prvenstveno mora lobirati za postavljanje kvalitetnijeg pravnog okvira za fondove Europske unije, utjecati na kvalitetniji strateški okvir i natječaje te nastojati utjecati na podizanje kvalitete i standarda struke.