OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA – ZAHTJEVI ZA POTPORU DO 30.11.2016.

Dosadašnja potpora osiguranju od mogućih šteta poljoprivrednoj proizvodnji osiguravala se iz Državnog proračuna, a pokrivala je najviše 25% ukupne premije osiguranja koju su poljoprivrednici platili. Za police osiguranja koje pokrivaju poljoprivrednu proizvodnju u 2016. godini vrijede drugačija pravila. Novac je osiguran u PRR u okviru Mjere 17 “Upravljanje rizicima” podmjere 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka” korisnicima se dodjeljuje potpora za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Prema novom modelu polica osiguranja pokriva isključivo štete nastale uslijed gubitka poljoprivredne proizvodnje veće od 30% – od jednog ili više štetnih događaja, i to:

– nepovoljne klimatske prilike
– životinjske i biljne bolesti
– najezda nametnika
– okolišni incidenti i/ili
– mjere protiv unošenja u Uniju organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode.

Poljoprivrednik mora sklopiti policu osiguranja s nekom osiguravajućom kućom u RH u razdoblju za koji podnosi zahtjev za potporom – a da bi ostvario povrat od 65% vrijednosti  premije osiguranja, najviše 75.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) godišnje po korisniku, premija mora biti u cijelosti plaćena. Potporu u okviru mjere 17 mogu ostvariti fizičke ili pravne osobe ili grupe upisane u Upisnik poljoprivrednika, zemlja mora biti registrirana u ARKOD, a stoka u JRDŽ. Korisnik podnosi zahtjev za ostvarivanje potpore Agenciji za plaćanja isključivo elektroničkim putem, putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET jednom godišnje, u perioduod 1. listopada do 30. studenoga tekuće godine. Korisnici su dužni Agenciji dostaviti i Potvrdu o podnošenju Zahtjeva u fizičkom obliku – u jedan od 5 regionalnih ureda (Osijek, Bjelovar, Zagreb, Rijeka i Split).

Više ovdje.