Osigurana sredstva za razvoj poslovne infrastrukture

Svrha (Cilj):
– 
razvoj poduzetničko poslovne infrastrukture. koja na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinosi poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze i poduzetničkog okruženja;
– poboljšati kvalitetu poduzetničko poslovne infrastrukture i povećati broj proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom;
– poboljšati dostupnost poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Predmet: ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture

Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave i Poduzetničke potporne institucije sukladno definiciji u članku 4., stavak 1, točka 2. Programa, u javnom ili privatnom vlasništvu. Prihvatljivi PPI u privatnom vlasništvu koji su mikro, mala ili srednja poduzeća (bez obziran na njihov pravni oblik) sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. PPI u javnom vlasništvu, kao i JLS/JRS, mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici sukladno Prilogu I Uredbe 651/2014. Ukoliko je prijavitelj PPI, isti prethodno predaji projektne prijave mora biti upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture – JRPI.

Prihvatljive aktivnosti:
– 
ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima;
–  ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih usluga poduzetnicima.

Neprihvatljive projektne aktivnosti:
– 
ulaganje u turističku infrastrukturu
– ulaganje u infrastrukturu poduzetničkih zona i centara kompetencije
– ulaganje u istraživačko-inovacijsku infrastrukturu
– ulaganje u inovacijske klastere
– ulaganje u energetski učinkovito centralizirano grijanje i hlađenje
– ulaganje u infrastrukturu za recikliranje i oporabu
– ulaganje u energetsku infrastrukturu
– ulaganje u Broadband (širokopojasnu) infrastrukturu
– ulaganje u kulturna dobra povezano s očuvanjem baštine
– ulaganje u sportsko-rekreativnu i višenamjensku infrastrukturu
– ulaganje u infrastrukturu luka i zračnih luka
– ulaganje u infrastrukturu namijenjenu unaprijed određenom korisniku.

Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose380.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200.000,00 HRK dok je najveći iznos 20.000.000,00 HRK. Iznos i intenzitet potpore računa se metodom financijskog jaza.

Rok dostave projektnih prijava je do 31. prosinca 2016. godine.