Općina Lukač priprema svoj najvažniji strateški dokument

U Lukaču je u utorak 12. travnja 2016. godine Prvom radionicom započela izrada Strategije razvoja do 2020. Općine Lukač. Osnovne aktivnosti i smjerove izrade strategije predstavio je direktor Tetide d.o.o. Simon Ferjuc i voditeljica investicija Maja Borko.

Strategija razvoja temeljni je dokument svake lokalne sredine te osnova za planiranje projekata koji će se aplicirati za bespovratna sredstva Europske Unije. U strategiji općine moraju biti definirane mjere koje će se poduzimati u cilju održivog gospodarskog razvoja, visokog standarda života i zaštite lokalnih vrijednosti. Posebno mjesto će imati razvoj poljoprivrede i briga o očuvanju ruralnog prostora. U izradu strategije biti će uključena Radna grupa sastavljena od predstavnika svih djelatnosti, kao i načelnik Općine Đuro Bukvić.

Nakon procesa javnog savjetovanja kreće se u konkretizaciju predviđenih ciljeva za bolju i uspješnu lokalnu zajednicu.