Obustavljanje zaprimanja projektnih prijedloga za zdravstvo

Ministarstvo zdravlja obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini”. Razlog ove odluke je veliki broj zaprimljenih projektnih prijedloga na poziv trajnog modaliteta. Ova obustava nastupa 15. ožujka 2016. godine u 24.00 sata, a traje do 16. svibnja 2016. u 12 sati.
Svi projektni prijedlozi koji su predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijaviteljima.

Ministarstvo zdravlja otkazuje i Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije“ s danom 15. ožujka 2016. te više neće biti moguće podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv.
Razlog ove odluke leži u činjenici da postoji potreba za značajnim izmjenama i/ili dopunama Poziva koje bitno mijenjaju uvjete za prijavitelje te onemogućuju poštivanje načela jednakog postupanja tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.
Za sve projektne prijedloge koji su predani do otkazivanja ovog Poziva i uzeti u razmatranje od strane Odbora za odabir projekata, zaustavlja se postupak dodjele te se dokumentacija vraća prijaviteljima.
Svi projektni prijedlozi koji se predaju preporučenom poštom ili osobnom dostavom od dana otkazivanja ovog Poziva, neće biti niti zaprimljeni niti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijavitelju/ima.