Objavljen natječaj za pomoć pri zbrinjavanju, rukovanju u korištenju stajskog gnojiva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 26. studenog 2015. godine u Narodnim novinama broj 128/15 natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.

Prihvatljivi prijavitelji su sve fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veličini.

Iznos bespovratnih sredstava je ukupno 20.000.000,00 eura. Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000,00 eura, a najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 27. studenog 2015. godine i traje do 27. siječnja 2016. godine. Više informacija potražite na info@tetida.eu