Objavljen nacrt natječaja „Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP“

Ministarstvo poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 u provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ objavilo je nacrt Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u proizvodne kapacitete MSP„ koji se planira objaviti tijekom svibnja 2016. godine.

Za provedbu Poziva osigurano je 867.000.000,00 HRK namijenjeno mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora kretati od 300.000,00 HRK do 30.000.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti su:
– ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu;
– savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti;
– sudjelovanje na sajmovima;
– usavršavanje;
– priprema natječajne dokumentacije;
– grijanje i hlađenje;
– promidžba i vidljivost.

Nacrt Uputa možete naći na linku!