Novi natječaj Europskog socijalnog fonda

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 22. studenoga 2016. godine objavilo otvoren trajni poziv ,,Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ koji će biti financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa ,,Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.

Opći je cilj natječaja jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Prihvatljivi prijavitelji za ovaj natječaj su udruge.

Ova operacija bit će dodana vrijednost nacionalnom programu obzirom će se usluga osigurati većem broju korisnika, a ciljana se skupina  proširuje na osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima. Također, usluga se proširuje i na uslugu tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika i videćeg pratitelja za gluhe, gluhoslijepe i slijepe osobe. Nadalje, kroz zapošljavanje većeg broja osobnih asistenata odnosno tumača/prevoditelja znakovnog jezika te videćih pratitelja, u provedbu će biti uključen veći broj organizacija civilnog društva, čime će se povećati dostupnost usluge osobne asistencije.

Financijska alokacija za ovaj natječaj je 90.000.000 kuna. Rok za prijavu na natječaje je 31. prosinca 2016. godine, a za više informacija obratite se na info@tetida.eu