Natječaji u 2016. za poduzeća, lokalnu samoupravu i fizičke osobe

Izašao je indikativni plan natječaja u 2016. godini od kojih će svakako biti interesantniji slijedeći pozivi:

  1. Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obnavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva

Natječaj je namijenjen znanstvenim organizacijama i jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Cilj je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture znanstvenih organizacija s ciljem poboljšanja kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti te njihove transformacije u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Potpora će biti pružena projektima znanstvenih organizacija s ciljem jačanja i povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja koji uključuju izgradnju istraživačko razvojne infrastrukture, opremanje objekata, organizacijsku reformu i upravljanje projektom. Financira se do 100% prihvatljivih troškova, a osigurano je preko 600 milijuna kuna.

  1. Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti

Natječaj je namijenjen poduzećima odnosno subjektima registriranima za obavljanje ekonomske djelatnosti.  Cilj je podržavati razvoj novih proizvoda, tehnologija i procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj.

Potpora se daje za vlastite, ugovorne i projekte učinkovite suradnje (kolaborativne projekte) u području istraživanja i razvoja u kategorijama temeljnih istraživanja, industrijskih istraživanja i eksperimentalnog razvoja te studije izvedivosti, uključujući aktivnosti do faze prototipa i demonstracije. Početna ulaganja poduzeća izravno i isključivo vezana uz aktivnosti istraživanja i razvoja poduzeća. Regionalna potpora za ulaganja može služiti za razvijanje kapaciteta poduzetnika u cilju povećanja opsega aktivnosti istraživanja i razvoja i razvoja novih proizvoda ili usluga, ili kao dio investicijskog projekta u kojem se istraživanje i razvoj smatra temeljnom komponentom. Indikativni iznos financijske omotnice veći je od 700 milijuna kuna, a natječaji se očekuju u ožujku.

  1. Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u obiteljskim kućama

Natječaj je namijenjen fizičkim osobama, vlasnicima stambenih zgrada i kuća, a cilj je energetska ušteda i smanjenje potrošnje energije. Financirat će se ugradnja pametnih brojila, zamjena starih prozora, rekonstrukcija sustava za grijanje i hlađenje kao i ugradnja dizalica topline. Potpora će se moći iskoristiti i za ugradnju sustava za solarno grijanje te toplana na biomasu, ali i za edukaciju o važnosti uštede energije na svim razinama upravljanja.

Indikativni iznos financijske omotnice je preko 400 milijuna kuna, a natječaji se očekuju u ožujku 2016.