Natječaj za internacionalizaciju klastera

Europska komisija objavila je natječaj iz programa za konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva – COSME za aktivnosti vezane uz internacionalizaciju klastera.

Glavni cilj ovog poziva je ojačati prekograničnu i međusektorsku suradnju klastera i poslovnih mreža te promicanje uspostavljanja Europskih strateških partnerstava među klasterima. Aktivnosti će biti usmjerene na na promociju internacionalizacije klastera gdje će zainteresirani konzorciji moći razviti i primijeniti zajedničku strategiju internacionalizacije čime će se pospješiti i internacionalizacija MSP-a prema trećim zemljama.

Prijavitelji projekata će imati mogućnost predložiti aktivnosti koje smatraju relevantnima, no važno je da su sve aktivnosti povezane sa svakim tematskim ciljem poziva te na adekvatan način opravdane:

  • Tematski cilj 1: potpora pripremnim aktivnostima za uspostavu i oblikovanje Europskih strateških partnerstava po pitanju klastera – rezultati za ostvarenje aktivnosti ovog cilja su partnerski sporazum, strateški plan za internacionalizaciju te smjernice za implementaciju
  • Tematski cilj 2: potpora prvoj implementaciji, testiranju i daljnjem razvoju Europskog strateškog partnerstva po pitanju klastera – rezultati za ostvarenje aktivnosti ovog cilja su aktivna suradnja razvijena i implementirana zajedno s međunarodnim partnerima te nadzor rezultata putem provjerljivih indikatora.

Prihvatljivi prijavitelji su klasteri i organizacije za umrežavanje poslovanja (eng. Business Network Organizsations) registrirani ili koje se planiraju registrirati na portal European Cluster Platform. Prijavitelji moraju biti iz zemalja članica EU ili iz država koje sudjeluju u programu COSME.

Rok za prijavu: 31. ožujka 2015.

Više informacija o natječaju, kao i prateću dokumentaciju, možete pronaći ovdje.