Nova mjera: HBOR krediti COVID-19 za MSP-ove u turizmu

Mjera COVID-19 za MSP poduzetnike u turističkim djelatnostima provodi se kao privremena mjera u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjuje se na zahtjeve zaprimljene i odobrene u HBOR-u do 31. 12. 2020. ili do iskorištenja osiguranih sredstava.

Cilj programa: pomoć ugroženim MSP-ovima u turističkoj djelatnosti uslijed pandemije COVID-19

Prihvatljivi korisnici su mikro, mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive djelatnosti:

 • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane
 • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatori)
 •  Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije
Osnovni uvjeti:
 • realiziran je pad poslovnih prihoda/primitaka u I. kvartalu 2020. u odnosu na I. kvartal 2019. ili su očekivani poslovni prihodi/primici za 2020. godinu niži od poslovnih prihoda/primitaka za 2019. godinu; i/ili
 • otkazane su rezervacije, eventi, kongresi, seminari i slično i/ili
 • otkazani su ugovoreni poslovi, rezervacije i/ili narudžbe
Namjena kredita:
 • financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon);
 • nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja;
 • obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a

Iznos kredita:

Minimalni iznos: 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Maximani iznos: 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ali u pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/ primitaka.

Kamate stope:

 •  0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine
 • 1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine

Rok otplate: do 5 godina uključujući poček do 12 mjeseci

Instrumenti osiguranja:

 • jamstvom u obliku polica osiguranja portfelja kredita za obrtna sredstva za izvoznike ili jamstvom HAMAG-BICRO-a, a u skladu s pravilima Osiguranja izvoza odnosno HAMAG-BICRO-a te mjenicama i zadužnicama
 • iznimno i drugi instrumenti

Ako se smatrate kandidatima za nove  zajmove COVID -19 i želite spasiti svoje poslovanje  kontaktirajte nas na dolje navedene kontakte ili službeni email: info@tetida.eu

Vaš Tetida tim!

Kontakt broj za jadransku Hrvatsku: Tanja 095 5207 466 ili email tanja@tetida.eu
Kontakt broj za kontinentalnu Hrvatsku: Mirko 098 2769 56 ili email mirko@tetida.eu