Najava – DRUGA GODIŠNJA RAZVOJNO-FINANCIJSKA KONFERENCIJA

Tema konferencije je financiranje projekata društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske iz fondova EU. Održava se 16. i 17. ožujka 2016. godine u Esplanade Zagreb hotelu.

Razvojno-financijski skup, na kojem će se sustavno prezentirati sredstva iz EU fondova koja su na raspolaganju korisnicima u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 2020. godine, i to prema 11 tematskih ciljeva kohezijske politike EU.

Tetida d.o.o. sudjelovati će na konferenciji o EU projektima.

Više u prilogu:

Obrazac za prijavu

PROGRAM Konferencije 2016