Načelnici prepoznaju važnost EU fondova

Na inicijativu predsjednika Udruge općina i načelnika općine Jasenice Martina Baričevića Udruga je tijekom svibnja uz stručnu pomoć Tetide d.o.o. provela anketu o stavu općina prema EU fondovima. Anketa se provodi s ciljem definiranja smjerova aktivnosti u 2018. i 2019. godini, ali i kao početak definiranja potreba općina za novo programsko razdoblje.

Svi anketirani članovi Udruge općina smatraju da su fondovi Europske unije najbolji način da se ubrza razvoj općina uz potrebu da se dodatno educiraju u području pisanja projekta i informiranja o otvorenim natječajima. Mjere koje su ih najviše privukle su 7.4.1. vezana uz ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje usluga za ruralno stanovništvo i 7.1.1. namijenjena izradi i ažuriranju planova za razvoj jedinica lokalne samouprave. Preko 80% anketiranih koristilo je usluge vanjskih stručnjaka, ali su svi izrazili želju da u suradnji s Udrugom podignu svoje interne kapacitete za apliciranje projekata na fondove EU. Stranice ministarstava koristilo je čak 65% članica kao najbolji način za informiranje o programima i otvorenim natječajima i upravo zato su svi izrazili želju da još dodatnih informacija dobivaju i putem publikacija Udruge općina. Anketirani najviše znaju o programu ruralnog razvoja, a najmanje o programima u kojima se financiraju sportske i kulturne djelatnosti. Preko 60% anketiranih načelnika smatra da su za Fondove posebno zainteresirani poduzetnici i poljoprivrednici na njihovom području, a općinu vide kao partnera da im se to i omogući. Posebno je istaknuto da kao najvažniju prepreku u realizaciji takvih projekata smatraju nedostatak sredstava za sufinanciranje vlastitog obaveznog udjela, ali i nedostatak ljudskih resursa.

Predsjednik Udruge općina Martin Baričević analizirao je rezultate te zaključio; „ Nastavit ćemo s provođenjem anketa koja nam je odličan putokaz u kojem Udruga općina treba razvijati svoje aktivnosti. To znači da ćemo više osluškivati potrebe naših članova i omogućiti im da se usavršavaju i informiraju u svemu što im može pomoći u razvoju. Želimo SAMOODRŽIVE općine i zato ćemo pokrenuti niz aktivnosti koje će načelnicima koji žele biti proaktivni to i omogućiti.“

Anketa će se nastaviti i tijekom lipnja kada se planiraju i prve edukativne aktivnosti koje će biti na raspolaganju članovima Udruge bez kotizacijskih troškova.