Na raspolaganju 135 milijuna kuna za sufinanciranje provedbe lokalnih i regionalnih EU projekata

Ministar Tolušić: „Pozivam sve načelnike, gradonačelnike i župane da prijave svoje projekte za sredstva Fonda za sufinanciranje“.

Putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za 2016. godinu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osiguralo je općinama, gradovima i županijama 135 milijuna kuna za pomoć pri provedbi EU projekata. Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda objavljen je 10. ožujka 2016. a do sada je zaprimljeno 15 zahtjeva u vrijednosti većoj od 4,9 milijuna kuna.

Javni poziv za 2016. bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2016. i to po načelu prvenstva prema datumu i vremenu podnošenja pojedinog zahtjeva za dodjelu sredstava.

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini uspostavljen je 2015. i za to razdoblje sklopljena su 92 ugovora u vrijednosti od 41.312.373,43 kune.
Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za financiranje vlastitog učešća korisnicima na lokalnoj i regionalnoj razini koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.

Za korištenje bespovratnih sredstava u iznosu od minimalno 50  tisuća  kuna, a maksimalno 7,5 milijuna kuna po pojedinačnom projektu, prijaviti se mogu jedinice lokalne i regionalne samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave.

„Pozivam sve načelnike, gradonačelnike i župane da prijave svoje projekte za sredstva Fonda za sufinanciranje“ izjavio je ministar Tolušić i dodao kako je ovo samo prvi korak kojim Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije želi potaknuti veću iskorištenost EU sredstava na lokalnoj i regionalnoj razini.

Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave prema mjestu ulaganja. Tako je najslabije razvijenim općinama i gradovima osigurano do 90 posto sredstava za sufinanciranje, razvijenim jedinicama do polovice vlastitog učešća, dok županije (ovisno o razvijenosti) i Grad Zagreb, mogu računati na sredstva u visini od 40 do 80 posto.