Mladi poljoprivrednici – pripremite se za rujan

Natječaj (mjera 6.1.) koji će omogućiti mladim poljoprivrednicima potporu za pokretanje poslova najavljen je za rujan.

Potpore se dodjeljuju za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika u dobi od 18 do 40 godina koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva do 18. mjeseci. Nadležna tijela biti će Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Po projektu je moguće ostvariti do 50.000 eura potpore, a isplata će se vršiti u tri rate.

Prihvatljivi prijavitelji :

 • posjeduju stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti i to: završenu srednju školu ilistudij iz područja poljoprivrede ili veterine ili minimalno dvije godine radnog iskustva i dokaz o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (prije podnošenja zahtjeva za potporu ili najkasnije do konačne isplate uz uvjet da se potrebe za osposobljavanjem navedu u poslovnom planu)
 • gospodarstvo pripada ekonomskoj veličini od 8.000 – 49.000 eura mjereno prema standardnom ekonomskom rezultatu
 • ukoliko korisnik nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva u trenutku prijave, pisani dokaz koji pokazuje kako će preuzeti poljoprivredno gospodarstvo
 • u poslovnom planu se osigurava da će se uskladiti s definicijom aktivnog poljoprivrednika najkasnije u roku od 18 mjeseci od datuma osnivanja poljoprivrednog gospodarstva
 • u odgovarajuće registre upišu sve proizvodne jedinice za koje korisnik traži potporu te u ARKOD upiše poljoprivredno zemljište koje je predmet ulaganja te u JRDŽ upiše životinje koje su predmet ulaganja
 • imaju uspostavljene poslovne knjige u skladu sa zakonodavstvom te se bave poljoprivrednim aktivnostima kao glavnim zanimanjem najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu treće rate

Prihvatljive aktivnosti

Jedna ili više od sljedećih aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Aktivnosti koje su prihvatljive uz provođenje nekih od gore navedenih aktivnosti:

 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Kriteriji odabira projekata biti će ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, vlasnički status, stručna sprema, status zaposlenja, ali i ekološka poljoprivreda.

Važno za naglasiti je da projekt ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva, a mora započeti najkasnije devet mjeseci nakon odluke o dodjeli potpore. Isto tako projekt treba trajati do 36 mjeseci, a korisnici moraju biti upisani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva te u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

Za više informacija slobodno se obratite na : info@tetida.eu