Temeljni je cilj ovog natječaja intenziviranje prekogranične i sektorske suradnje klastera i poslovnih mreža te podržavanje osnivanja Europskog strateškog partnerstva klastera kako bi ojačala međunarodna suradnja klastera u području strateškog interesa – posebice kao podrška razvoju novih industrija.
Podnositelji projektnih prijedloga mogu samostalno predložiti aktivnosti koje će biti uključene u provedbu projekta i za koje smatraju da su relevantne. Važno je da sve uključene aktivnosti budu usklađene sa ciljevima koji su definirani programskim aktivnostima, a to su:

  • Potpora pripremnim radnjama za osnivanje i oblikovanje novih Europskih partnerstava klastera
  • Potpora prvoj implementaciji, testiranju i daljnjem razvoju Europskog strateškog partnerstva klastera 

Maksimalan iznos sufinanciranja je 187.500 eura za projekte u sklopu prvog cilja i 450.000 eura za projekte u sklopu drugog cilja.

Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji: Konzorcij i klaster organizacija i/ili poslovnih mreža koje sudjeluju u programu COSME.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.03.2015.

Izvor i više informacija ovdje.