LIFE – dostava projektnih prijedloga

Program LIFE objavio je dva poziva za dostavu projektnih prijedloga, s naglaskom na njihovu predanost projektima kojima se štiti okoliš i dotiče tema o klimatskim promjenama.

Oba poziva objavljena su 1. lipnja, a pokrivaju prijedloge i za okoliš i za klimatske djelovanja potprograma. Ukupni proračun za projektna djelovanja iznosi 240.811.337 eura., od čega potprogramu za okoliš pripada 184.141.337 eura, a potprogramu za klimatska djelovanja je dodijeljeno 56.670.000 eura.

Radi se o sljedećim pozivima:

Program LIFE, koji je nastavak programa LIFE+ iz proračunskog razdoblja od 2007. do 2013. godine, novi je program Europske unije i katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije. Objedinjuje dva potprograma od kojih je jedan za zaštitu okoliša a drugi za klimatske promjene.

Sredstvima iz programa LIFE mogu se koristiti javna i privatna tijela koja dolaze iz sljedećih zemalja:

  • zemlje članice EU
  • Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su sporazumom vezane za Europski gospodarski prostor (EEA)
  • zemlje kandidati, potencijalni kandidati i zemlje pristupnice Europskoj uniji
  • zemlje na koje se primjenjuje Europska politika susjedstva
  • zemlje članice Europske agencije za okoliš.

Neke od aktivnosti kojima se bavi program LIFE su: efikasnost okoliša i izvora energije, bioraznolikost, upravljanje okolišem i informacijama, ublažavanje klimatskih promjena, prilagodba klimatskim promjenama, klimatsko upravljanje i informacije.

Krajem mjeseca lipnja, najavljen je i poziv za nevladine organizacije aktivne u području zaštite okoliša i/ili klimatskih djelovanja, a kojim će se financirati administrativni i operativni troškovi za 2016. godinu.