U 2015. godini očekuje se otvaranje poziva i natječaja za većinu planiranih programa financiranih iz EU fondova, ali i nacionalnih izvora. Donosimo kratak pregled najvažnijih natječaja koji su već otvoreni ili će uskoro biti:

  1. HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

a) Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2015. godini

          – rok 27. 02. 2015.

b) Javni poziv za kandidiranje programa za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2015. godini

        – rok 20.02.2015.

  1. Step Ri – ZNANSTVENO-TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI

a)  Sufinanciranje odlazaka na međunarodne gospodarske susrete – rok 08.02.2015.

  1. HRVATSKO AUDIOVIZUALNO VIJEĆE

a) Javni poziv za komplementarne djelatnosti – programi međunarodne suradnje

b) Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2015. Godini i to u kategorijama:

     – Poticanje filmskih koprodukcija s manjinskim hrvatskim udjelom

     – Poticanje proizvodnje audiovizualnih djela

     – Poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih,                dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova

  1. EU FOND ZA RURALNI RAZVOJ – natječaj se očekuje 30.01.2015.

a) Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

b) Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

  1. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

a) Za neposredno sufinanciranje nabave opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi

b) Za neposredno sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorišta

c) Za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada

d) Za neposredno sufinanciranje nabave komunalnih vozila

e) Za neposredno sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada

f) Za neposredno sufinanciranje nabave i ugradnje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u postojećim višestambenim zgradama

g) Za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja postojećih višestambenih zgrada

h) Za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode

i) Za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u stambenim zgradama