Korak po korak do strategije

Općina Donji Kraljevec zajedno s tvrtkom Tetida d.o.o. krenula je u izradu strategije razvoja Općine. Izradom strategije razvoja Općina Donji Kraljevec dobit će prvi takav dokument koji će dati smjernice razvoja i omogućiti postizanje više kvalitete života, prosperitet i društveni napredak. Učinkovito upravljanje lokalnim – ruralnim razvojem podrazumijeva sustavno razvijanje održivog gospodarskog razvoja, visok standard života i brigu o lokalnom okolišu. Slijedeći princip razvitka koji će Općina Donji Kraljevec u svom gospodarskom razvitku koristiti je razvoj prema Tiple Helix modelu što znači povezanost lokalne zajednice, poduzetništva i znanstvenih institucija.

Neposredni ciljevi su izrada kratkoročne, srednjoročne i dugoročne strategije, izrada Akcijskog plana te uključivanje interesnih i stručnih skupina u oblikovanje nacrta strategije. Dokument će biti u potpunosti usklađen s EU direktivom. Naime, EU je prihvatila  koncept poticanja razvoja lokalnih i ruralnih područja koji se bazira na održivom gospodarskom razvoju, povećanju životnog standarda te očuvanju prirodne, kulturne i tradicijske baštine. Na taj način ruralni prostor u Europi pretvorio bi se u ekološki očuvanu sredinu koja je opremljena svom potrebnom komunalnom i društvenom infrastrukturom, u kojoj se razvija održiva poljoprivreda i lokalno poduzetništvo i povezuje s okruženjem. Takve sredine postaju ugodne za život i privlačne za ulaganje, omogućavaju rastuću zaposlenost i sve bolji standard života.

Europski koncept lokalnog i ruralnog razvoja prihvatila je i RH, definiran u razvojnim strategijama i razvojnim programima na nacionalnoj i regionalnoj razini, usklađene sa strateškim smjernicama EU za razdoblje 2014-2020. Osnovati će se Razvojno vijeće u kojoj će biti predstavnici: Općine, regionalna i lokalna uprava, istaknuti stručnjaci gospodarstvenika, znanstveno-obrazovnog sektora i civilnog društva. Članove radne skupine imenovati će matična institucija, a od njih se očekuje prisustvovanje svim predviđenim aktivnostima, ali i aktivna participacija u oblikovanju strategije.  Korak po korak stvarat će se dokument koji će Donjem Kraljevcu omogućiti sigurniju i temeljitiju realizaciju razvoja.