Korak po korak do strategije Donjeg Kraljevca

Općina Donji Kraljevec zajedno s tvrtkom Tetida d.o.o. provodi niz aktivnosti u izradi strategije razvoja Općine. Tako je u srijedu 20. siječnja 2016. godine održana uspješna radionica na temu komunalne i prometne infrastrukture, zaštite okoliša i društvenih djelatnosti.

Izradom strategije razvoja Općina Donji Kraljevec dobit će prvi takav dokument koji će dati smjernice razvoja i omogućiti postizanje više kvalitete života, prosperitet i društveni napredak. Učinkovito upravljanje lokalnim – ruralnim razvojem podrazumijeva sustavno razvijanje održivog gospodarskog razvoja, visok standard života i brigu o lokalnom okolišu. Princip razvitka koji će Općina Donji Kraljevec u svom gospodarskom razvitku koristiti je razvoj prema Tiple Helix modelu što znači povezanost lokalne zajednice, poduzetništva i znanstvenih institucija.

               Neposredni ciljevi su  uz izradu kratkoročne, srednjoročne i dugoročne strategije, izrada Akcijskog plana te uključivanje interesnih i stručnih skupina u oblikovanje nacrta strategije. Dokument će biti u potpunosti usklađen s EU direktivom. Naime, EU je prihvatila  koncept poticanja razvoja lokalnih i ruralnih područja koji se bazira na održivom gospodarskom razvoju, povećanju životnog standarda te očuvanju prirodne i kulturne i tradicijske baštine. Na taj način ruralni prostor u Europi pretvorio bi se u ekološki očuvanu sredinu koja je opremljena svom potrebnom komunalnom i društvenom infrastrukturom, u kojoj se razvija održiva poljoprivreda i lokalno poduzetništvo i povezuje s okruženjem. Takve sredine postaju ugodne za život i privlačne za ulaganje, omogućavaju rastuću zaposlenost i sve bolji standard života.

               Korak po korak stvara  se dokument koji će Donjem Kraljevcu omogućiti sigurniju i temeljitiju realizaciju razvoja.