KAKO DO EU NOVCA ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU?

Osnovni uvjet za ostvarivanje potpore za ekološku poljoprivrednu proizvodnju je upis u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji kojeg vodi Agencija za plaćanja, a poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja ekološka proiz­vodnja mora biti registrirano u ARKOD sustavu i u cijelosti uključeno u sustav kontrole ovlaštenog kontrolnog tijela.

Poljoprivrednici koji žele ući u sustav ekološkog uzgoja trebaju podnijeti Zahtjev za ulazak u sustav potpore za Ekološki uzgoj. Prilikom ulaska u sustav potpore preuzimaju obvezu petogodišnjeg razdoblja provođenja ekološkog uzgoja. Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva, donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, a kojom se utvrđuje obvezna površina za kontrolu koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja.

 

Nema propisanog minimuma po površini za poticane količine već se mora zadovoljiti uvjet minimalna površina poljoprivredne parcele unutar iste skupine usjeva (0,05 ha), uz uvjet da je veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva minimalno 0,5 ha upisane u Upisnik i ARKOD. Korisnici koji podnose zahtjev za Ekološki uzgoj na trajnim travnjacima dužni su, od 2016., godine imati minimalno 0,5 uvjetnih grla po hektaru koja se uzgajaju sukladno propisima za ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

 

Ovlašteno kontrolno tijelo za ekološku poljoprivrednu proizvodnju za svakog korisnika potpore za Ekološki uzgoj, dostavlja Agenciji za plaćanja podatke o površinama na kojima je potvrđen ekološki uzgoj za godinu podnošenja zahtjeva.

 

Potpora Ekološki uzgoj može se ostvariti kroz dvije podmjere iz Programa ruralnog razvoja RH:

  1. a) 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode
  2. b) 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksi i metoda.

Ekološka poljoprivredna proizvodnja propisana je Zakonom o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15), Pravilnikom o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji („Narodne novine“ br. 19/16) i Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu   („Narodne novine“ br. 20/16).

 

Podsjećamo sve poljoprivrednike da je u tijeku podnošenje jedinstvenih zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu. Putem jedinstvenog zahtjeva moguće je zatražiti potporu za:

 

Izravna plaćanja

plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima – mliječne krave, rasplodne krmače, djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje i duhan;

IAKS mjere ruralnog razvoja:

o   Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

o   Mjera 11 – Ekološki uzgoj

o   Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima

 

potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja.

Kao i prijašnjih godina, jedinstveni zahtjev poljoprivrednici ispunjavaju elektronički kroz AGRONET, a podnose „papirnato“ poštom ili osobno regionalni ured Agencije za plaćanja do 16. svibnja. Svima koji nisu u mogućnosti samostalno popuniti zahtjev u AGRONET-u  pomoć mogu dobiti u:

 

Regionalnim uredima Agencije za plaćanja (http://www.apprrr.hr/kontakt-441.aspx ),

Savjetodavne službe (http://www.savjetodavna.hr) i

Hrvatske poljoprivredne agencije (http://www.hpa.hr/).