Izrada Strategije razvoja Općine Kalinovac

Nakon donošenja Odluke Općinskih vijećnika, načelnik Općine Kalinovac Branko Sobota i direktor tvrtke Tetida d.o.o. Simon Ferjuc potpisali su Ugovor o izradi Strategije razvoja Općine Kalinovac za razdoblje 2016. do 2020. godine.

Osnovni ciljevi izrade dokumenta su stvaranje preduvjeta za održiv razvoj i unapređenje prostora, razvoj konkurentnog gospodarstva, ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje ljudskih potreba mještana putem strukturnih i ostalih fondova Europske unije.

Također, kroz održavanje javnih radionica poduzetnici, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, udruge i ostala zainteresirana javnost Općine aktivno će sudjelovati u izradi Strategije.

Izvor: http://www.kalinovac.hr/index.php/103-opcina-kalinovac/vijesti-iz-opcine/1581-potpisan-ugovor-o-izradi-strategije-razvoje-opcine-kalinovac-za-razdoblje-2016-do-2020-godine