U mjeri M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjeri 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. došlo je do izmjene korisnika obzirom na standardni ekonomski rezultat (SO) poljoprivrednog gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura ukoliko provode ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća te 8.000 eura ukoliko provode ulaganja u ostalim sektorima, sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1242/2008 te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik će biti u obavezi dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu PG-a.

8.000 eura korisnik ostvaruje ukoliko je ostvario slijedeću proizvodnju:

  • povrće na otvorenom – 1,53 ha
  • jabuke – 3,65 ha
  • masline – 2,99 ha
  • pšenica – 9.05 ha
  • mliječne krave – 5 kom
  • kokoši nesilice – 830 kom
  • svinje za tov – 154 kom