Investicije se nalaze u okviru primarnih ciljeva svake gospodarske politike zbog velike važnosti za budući razvitak zemlje, daljnje restrukturiranje i modernizaciju gospodarstva. Investicije imaju važnu ulogu u stimuliranju gospodarskog rasta. Doprinos investicija u fiksni kapital od izričite je važnosti, a nove investicije predstavljaju novi dotok kapitala koji omogućuje nova ulaganja, novu proizvodnju i novi rast. Tehnološka struktura investicija individualna je za svaku zemlju ovisno o stupnju razvijenosti i postavljenim razvojnim ciljevima.

Eurostat je objavio nalaze istraživanja anketa u okviru Eurostat-ovog i OECD-ovog programa ,,Paritet kupovne moći“ koji omogućava usporedbu razina cijena dobara i usluga u različitim zemljama. Ako je indeks viši od 100 ta se zemlja smatra relativno skupa, a ako je niži od 100, tada je zemlja relativno jeftina za ulaganja u odnosu na prosjek EU.

Rezultati istraživanja pokazuju da je 2015. godine najviša razina cijena ukupnih investicija među zemljama članica EU zabilježena u Švedskoj (34% iznad prosjeka Unije), a najniža u Rumunjskoj (38% ispod prosjeka Unije). Razina cijena investicija u Hrvatskoj u 2015. godine je 35% ispod prosjeka EU što je svrstava na neslavno 26. mjesto na popisu.

untitled

Investicije u opremu sadržavaju vrijednosti alata, strojeva i sl. te se njima povećava proizvodni potencijal. Najviša razina cijena strojeva i opreme je u Danskoj (16% više od prosjeka EU-28), a najniža u Poljskoj (11% manje od prosjeka EU-28). Na listi se Hrvatska našla među jeftinijim zemljama članicama s cijenama alata i opreme – 8% nižima od prosjeka EU-28, a isti indeks ima i Češka Republika.

Razina cijena u građevinarstvu je najviša u najrazvijenijim državama članicama, a prednjače Švedska, Finska i Danska. Na začelju se nalazi Rumunjska, Bugarska i Hrvatska. U Hrvatskoj su skoro dva puta niže cijene u građevinarstvu u odnosu na prosjek EU-28. Prema podacima Ekonomskog instituta u Zagrebu u 2016. godini proizvođačke cijene ukupne industrije povećale su se za 2,3 posto u odnosu na 2015.

untitled1

Hrvatska se prema prikazanim podacima nalazi na začelju lista Pariteta kupovne moći, što je još jedan od pokazatelja gospodarske nerazvijenosti u odnosu na ostale članice Europske Unije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, bruto investicije u fiksni kapital su od razdoblja snažne investicijske aktivnosti 2008. godine u konstantnom padu do 2015. Poslije 2015. se počinje uočavati blagi pozitivan trend rasta investicija, iako razina iz pretkriznog razdoblja još nije dostignuta. Pozitivan se trend uočava u pokazateljima kretanja cjelokupnog gospodarstva RH, ali u kratkom su roku pretkrizni pokazatelji stanja gospodarstva još nedostižni. Ako usporedimo stanje u Hrvatskoj s ostalima članicama EU, to predstavlja još veći izazov za napredak u navedenim pokazateljima.

Izvor: ec.europa.eu/eurostat