INVESTICIJE POSEBNIH SEGMENATA MSP-OVA U OKVIRU NPOO-A

HBOR iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u okviru i prema uvjetima ovog programa kreditiranja, u svoje ime i za račun RH, provodi Financijski instrument izravnih kredita HBOR-a iznad 100.000 EUR za mikro, male i srednje poduzetnike.

1. KORISNICI KREDITA

Mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora* – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta**:

 • poduzetnici početnici,
 • mladi poduzetnici,
 • žene u poduzetništvu,
 • poduzetnici koji ulažu na posebna područja RH (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
 • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI).

2. NAMJENA KREDITA

Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u*:

 • zelenu tranziciju i/ili
 • digitalnu tranziciju i/ili
 • jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Kredit je moguće odobriti za:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.;
 • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast korisnika kredita: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita.

Ulaganja moraju biti usklađena s načelom nenanošenja bitne štete (Do No Significant Harm).*

Nije dozvoljeno:

 • financiranje PDV-a,
 • financiranje Neprihvatljivih aktivnosti*,
 • refinanciranje postojećih kredita.

3. NAČIN KREDITIRANJA

 • izravno kreditiranje korisnika kredita – korisnik kredita Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju podnosi HBOR-u

4. IZNOS KREDITA

Ovisi o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:

 • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR;
 • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR.

Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a. Iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a.

6. KAMATNA STOPA

 • 0,80% godišnje, fiksna
 • 0,40% godišnje, fiksna, za ulaganja u:
  • zelenu tranziciju, i/ili
  • digitalnu tranziciju, i/ili
  • projekte utemeljene na RDI.

ROK VAŽENJA: do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.06.2026. godine

7. ROK OTPLATE

 • ovisno o namjeni i strukturi ulaganja, do 15 godina, uključujući poček do 3 godine

Tags: