Interreg V B Jadransko-jonski program

Interreg V B Jadransko-jonski program suradnje poziva korisnike pojedinačnog investicijskog prioriteta uspostavljenog u programskom području da podnesu prijave u okviru Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Predmet ovog otvorenog poziva je sufinanciranje operacija koje učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa, a to je promicanje razvoja regionalnih inovativnih sistema na jadransko-jonskom području, održive valorizacije i očuvanosti prirodnih i kulturnih dobara, promicanje zaštite okoliša kroz međudržavnu suradnju, poboljšanje kapaciteta za integrirani prijevoz i usluge mobilnosti te multimodalnosti u jadransko-jonskom području.

Jadransko-jonski program obuhvaća 4 države članice EU: Hrvatsku, Grčku, Italiju i Sloveniju i 4 države ne-članice EU: Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.

Europski fond za regionalni razvoj sa IPA II komponentom stavlja na raspolaganje 33.149.023,20 EUR kojim sredstvima će se sufinancirati projekti u vrijednosti do 85% ukupnih sredstava. Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je od 01. veljače do 25. ožujka 2016. godine.