HUP- Udruga profesionalaca za fondove Europske unije

Udruga profesionalaca za fondove Europske unije je dobrovoljna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, osobito u području uređivanja uvjeta poslovanja, odnosa s tijelima državne vlasti, sindikatima, radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnih ugovora, radnih sporova te drugih važnih pitanja za gospodarski i socijalni razvoj poslodavaca.

Smisao osnivanja Udruge prvenstveno se vidi u kontinuiranom praćenju i aktivnom sudjelovanju u kreiranju politika regionalnog razvoja i EU fondova, upravo u ovo vrijeme kada se uspostavlja sustav korištenja strukturnih i investicijskih fondova i definira pravni i strateški okvir te sami razvojni prioriteti i programi. 

Član Izvršnog odbora HUP-a je direktor Tetide d.o.o. Simon Ferjuc.

Ostale članove možete pogledati ovdje.