Hrvatska ostvarila nacionalni cilj korištenja energije iz obnovljivih izvora

Izvješće Eurostata za 2014. godinu pokazalo je da je devet zemalja, uključujući Hrvatsku, već ispunilo zacrtane ciljeve za 2020. godinu vezano uz udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije.

Generalno gledajući, u razdoblju od 2004. do 2014. godine udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji u Europskoj uniji je gotovo udvostručen. Međutim, stanje od zemlje do zemlje je različito.

Zemlja koja prednjači u ovoj kategoriji je Švedska sa 52,6%, slijede Latvija i Finska s udjelima od po 38,7%, Austrija sa 33,1% te Danska sa 29,2%. Daleko najmanji postotak zabilježen je u Luksemburgu od svega 4,5%, a slijede Malta sa 4,7%, te Nizozemska i Velika Britanija sa udjelima od 5,5%.

Hrvatska je u 2014. godini, najviše zahvaljujući hidroelektranama, proizvela 27,9% energije koristeći obnovljive izvore. Time je već daleko premašila razinu od 20% koliko je zacrtala za 2020. godinu. Štoviše, dosegnula je razinu koja je zacrtana za EU u cjelini do 2030. godine. U skupini devet zemalja uz Hrvatsku se još nalaze Bugarska, Češka, Estonija, Italija, Litva, Rumunjska, Finska i Švedska.

Izvor:civilnodruštvo.hr