Gradovi i općine bi se trebali više fokusirati na nove modele financiranja

Direktor poduzeća Tetida d.o.o. sudjelovao je u intervjuu za portal župan.hr, čija tema su bili novi modeli financiranja projekata.

Tetida d.o.o. je poduzeće koje se bavi poslovnim savjetovanjem i prijavom projekata za bespovratna sredstva EU fondova, no kako se polako bliži kraj Financijskog razdoblja 2014. – 2020., neki natječaji su trajno zatvoreni.

U svom intervjuu, gospodin Ferjuc govori o dosadašnjem interesu svojih klijenata za EU fondove, vrsti projekata koje isti najčešće prijavljuju, zamkama s kojima se susreću te je ukratko dao prikaz novih modela financiranja poput ESCo, programa ELENA, EEA i NORWAY GRANTS. Predstavio je i javno – privatno partnerstvo kao novi smjer poslovanja svog poduzeća.

Cijeli intervju moguće je pročitati na web stranici portala župan.hr (link: http://zupan.hr/vijesti/gradovi-i-opcine-bi-se-uz-eu-programe-trebali-vise-fokusirati-na-nove-modele-financiranja-svojih-projekata).