Dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe poduzetništva u kulturi za 2016. godinu

Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva, zadruge, ustanove (osim javnih ustanova) i umjetničke organizacije. Javni poziv je otvoren do 12. svibnja 2016.

Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:

  • nakladništvo i knjižarstvo
  • izvedbene umjetnosti
  • vizualne (likovne) umjetnosti

Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:

  • ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);
  • nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;·
  • promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).