ČEMU SLUŽI AGRONET ZA KORISNIKE IZRAVNIH PLAĆANJA?

AGRONET sustav je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisniku- poljoprivredniku.
Ulaz u AGRONET  omogućen je putem internetske adrese Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, uz pomoć korisničkog imena i zaporke izdane u regionalnim uredima Agencije za plaćanja.
AGRONET aplikacija predstavlja pametnu pisaću mašinu 21. stoljeća namijenjenu poljoprivredniku. Razvili smo je prije sedam godina za sve korisnike izravnih plaćanja. Cilj je bio olakšati podnošenje zahtjeva poljoprivrednim gospodarstvima. Prije su korisnici izravnih plaćanja rukom upisivali svaku katastarsku česticu, svaku kulturu, svaku površinu, svako grlo stoke, svaku pasminu odnosno svaki obavezni podatak koji se tražio na zahtjevu. Tada se zahtjev popunjavao i po nekoliko dana.
Uvođenjem aplikacije AGRONET popunjavanje zahtjeva je pojednostavljeno, bez grešaka pri unosu podataka i traje u prosjeku 10 minuta. No, nismo stali na tome, već smo godinama unapređivali aplikaciju i povećavali broj korisnika. U ovom trenutku se možemo pohvaliti s više od 101.000 korisnika, te s preko 250.000 zahtjeva godišnje.

Danas pomoću korisničkog imena i lozinke korisnici izravnih plaćanja mogu u svakom trenutku za svoje gospodarstvo provjeriti:
1. podnesene zahtjeve za pet godina unatrag,
2. stanje iz Upisnika poljoprivrednika,
3.stanje iz ARKOD sustava (Sustava za evidenciju korištenja poljoprivrednog       zemljišta),
4. stanje iz JRDŽ-a (Jedinstvenog registra domaćih životinja),
5. stanje svojih prava na plaćanja,
6. dostavljene Odluke o ostvarenom pravu od 2012.-2015. godine.