Bespovratna sredstva za obnovu zgrada javnih ustanova, škola, domova i vrtića

Otvoren je natječaj koji će omogućiti općinama, gradovima, županijama financijsku pomoć kod obnove zgrada vrtića, škola i učeničkih domova. Može se ostvariti povrat od čak 95% što je velika pomoć u budućoj uštedi energije i održavanja.

Rok za prijavu: 31.12.2020.

Iznosi sredstava €: 6.580.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Opći cilj natječaja je postizanje energetskih ušteda  – smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj natječaja je ostvarenje energetskih ušteda kroz energetsku obnovu zgrada javnog sektora koje obavljaju djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja.

Prihvatljivi prijavitelji su:

– središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova
– javne ustanove – vlasnici / korisnici javnih zgrada u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove)

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti u smislu mjera energetske obnove su sljedeće:

1. Energetska obnova javnih zgrada:

– obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija
– povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava
– zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE
– zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom
– zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom
– zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom
– promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe energetsko-arhitektonske funkcionalne cjeline
– uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
– uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.
2. Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije:

– aktivnosti tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta
– troškovi energetskog pregleda nakon provedene energetske obnove
– troškovi izrade energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
– pružanje usluga stručnog nadzora građenja
– pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu EU vidljivosti projekta

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi  50.000.000 kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava ili 31.12.2015.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 30.000 kuna, a najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi  5.000.000 kuna.

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava (potpora) po pojedinačnom projektu iznosi od 75% do 95% prihvatljivih troškova ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi zgrada koja je predmet energetske obnove. Za Skupinu I iznosi 95%, za Skupinu II iznosi 90%, a za Skupine III, IV i V iznosi 70%..

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@tetida.eu