4,6 milijuna eura za prve projekte u okviru programa suradnje između Slovenije i Hrvatske

Rijeka, Hrvatska, 18. listopada 2016. – Danas su potpisani ugovori o sufinanciranju iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014–2020. Odobreno je 5 projekata ukupne vrijednosti 4,6 milijuna eura, tri iz područja očuvanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa te dva iz područja zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja. Program osnažuje i nadograđuje suradnju između država iz razdoblja 2007. – 2013. Iz tog razloga su se predstavnici Upravljačkog tijela zajedno s programskim partnerima, na današnjem susretu, obvezali na daljnje uspješno povezivanje s obje strane granice te na što više zajedničkih investicija koje će doprinijeti poboljšanju kvalitete života stanovnika zajedničkog pograničnog područja. Uspješan regionalni i pogranični razvoj cilj je programa europske teritorijalne suradnje koji doprinose i integracijskom procesu unutar EU i izgradnji europskog identiteta. 

Program suradnje Slovenija–Hrvatska ima za cilj promicanje održivog, sigurnog i vitalnog graničnog područja te poticanje pametnih pristupa očuvanja, mobilizacije i upravljanja prirodnim i kulturnim bogatstvima za dobrobit ljudi koji žive i rade ili samo posjećuju programsko područje.

Vizija programa je »Povezani u zelenom«, a označava smjer prema održivom razvoju. Primarni fokus je na iskorištavanju prirodnih i kulturnih vrijednosti područja za uspostavu inovativnih, pametnih i učinkovitih rješenja koja doprinose očuvanju i unaprjeđenju kvalitete okoliša i njegove raznolikosti s jedne strane, te aktiviranju njegovog socioekonomskog potencijala s druge strane. Osiguravanje sigurnog i vitalnog područja je od iznimne važnosti za ljude i osigurat će se povećanjem kapaciteta institucionalne suradnje na svim razinama.

Za nešto više od 33 milijuna eura sredstava EFRR-a mogu konkurirati korisnici s obje strane granice, i to iz Pomurske, Podravske, Savinjske, Zasavske, Posavske, Jugovzhodne Slovenije, Osrednjeslovenske, Primorsko-notranjske i Obalno-kraške statističke regije u Sloveniji te Primorsko-goranske, Istarske, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Karlovačke županije i Grada Zagreba u Hrvatskoj.

Trajno otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga, u okviru kojeg su danas potpisani prvi ugovori o sufinanciranju, objavljen je 15. siječnja 2016. godine. Prvi rok poziva završio je 11. ožujka 2016. godine, a odluka o odobrenju projekata donešena je u kolovozu 2016. godine od strane Odbora za praćenje programa, sastavljenog od predstavnika obiju država. Odobreno je 5 projekata ukupne vrijednosti 4,6 milijuna eura iz EFRR-a:

  • iz područja očuvanja i održivog korištenja prirodnih i kulturnih resursa: MALA BARKA 2, DETOX i ENJOYHERITAGE;
  • iz područja zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja: DEMENCA ACROSLO i STAR
Detaljnije podatke o odobrenim projektima možete pronaći na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu.

Od ukupno 33 milijuna eura raspoloživih europskih sredstava do sada je ugovoreno 4,6 milijuna eura ili 14% svih raspoloživih sredstava otvorenog poziva. Drugi rok otvorenog javnog poziva za predaju projekata završava 14. studenog 2016. godine u 12h te se predviđa da će Odbor za praćenje programa o izboru projekata odlučivati u travnju 2017.godine. Objava trećeg roka predviđa se u svibnju 2017. godine.

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo izražavaju zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora i zbog dosadašnjeg odaziva u okviru otvorenog javnog poziva, koji omogućuje neprekidno podnošenje projektnih prijava i upotrebu e-kohezije što je značajno skratilo vrijeme od predaje projekata do potpisivanja ugovora i to na manje od 7 mjeseci. Poticajno je također što je u novom razdoblju veći naglasak na doprinosu projekata zajedničkim programskim rezultatima, prekograničnom karakteru i održivom učinku.