345 milijuna eura iz fondova EU za razvoj gradova

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije početkom listopada 2016. godine odabralo je sedam gradova – Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pulu u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam) u Republici Hrvatskoj. Odabranim gradovima na raspolaganju je 345.351.269,00 eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za razvoj urbanih područja.

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva. U Republici Hrvatskoj ITU mehanizam se koristi  za održivi urbani razvoj odnosno provođenje integriranih aktivnosti prepoznatih u okviru strategija razvoja urbanih područja. Osnovni cilj ovog mehanizma je ojačati ulogu gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a aktivnosti koje će se provoditi u urbanim područjima kroz ITU mehanizam doprinijeti će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, unaprjeđenju kulturne baštine i unapređenju sustava obrazovanja za odrasle. Također, očekuje se i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja, poboljšanje usluga javnog prijevoza, povećanje energetske učinkovitosti, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Urbana područja odabrana su na temelju ograničenog Poziva za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja kojeg je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo u ožujku 2016. godine, a prihvatljivi prijavitelji bili su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima.

Nakon uručenja Odluka o odabiru ITU područja, slijedi izrada i potpisivanje sporazuma u okviru kojih će biti i provedbeni plan ITU mehanizma za svaki grad.

Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma iznosi 345.351.269,00 eura, od čega je 253.351.269,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, 50.000.000,00 eura iz Kohezijskog fonda i 42.000.000,00 eura iz Europskog socijalnog fonda.

Indikativne alokacije po gradovima iznose:

– Zagreb 91.872.881,20 EUR

– Split 62.773.406,55 EUR

– Rijeka 49.588.331,67 EUR

– Osijek 44.105.165,39 EUR

– Zadar 35.314.937,82 EUR

– Slavonski brod 31.072.252,64 EUR

– Pula 30.624.293,73 EUR

Izvor: strukturnifondovi.hr