fbpx

Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Pin it

Status: otvoren od 08.03.2018. do 31.12.2019. godine (obustavljen do 28.02.2019. godine)

Prijavitelji/partneri:

 • pravne osobe (dječji vrtići, jedinice lokalne samouprave)

Aktivnosti:

 • element 1: osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života
 • pružanje usluga produljenog boravka
 • pružanje usluga poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada
 • jačanje kapaciteta odgojitelja/odgojiteljica i stručnih suradnika
 • unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa, alternativnih programa te programa javnih potreba
 • razvoj posebnih programa
 • element 2: promidžba i vidljivost
 • organizacija promotivnih aktivnosti
 • organizacija okruglih stolova, tiskovnih konferencija
 • nabava vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala
 • uspostava i održavanje internetskih stranica
 • izrada oglasa, objava, zakup medijskog prostora
 • marketinško komuniciranje, savjetovanje
 • troškovi hrane i pića
 • element 3: upravljanje projektom i administracija
 • angažiranje osoba za upravljanje i administraciju projekta
 • ostale aktivnosti provođenja projekta

Troškovi:

 • izravni troškovi (osoblje, ostali izravni troškovi – prehrana djece u sklopu poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada, aktivnosti jačanja kapaciteta, razvoj posebnih programa, unapređenje usluga u okviru redovnih i posebnih programa, alternativnih programa, programa javnih potreba, promidžba i vidljivost, opremanje povezano s provedbom projektnih aktivnosti, najam prostora)
 • neizravni troškovi

Potpora:

 • ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava: 300.000.000,00 HRK
 • najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK
 • najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100% ukupno prihvatljivih troškova

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

Newsletter

Facebook