fbpx

Reference

Naziv Poduzeće
Izgradnja nerazvrstane ceste Općina Fažana
Uređenje okoliša vrtića Općina Fažana
Dom za starije i nemoćne Privatna zdravstvena njega Danica Semenić
Uređenje suvenirnice Općina Vrhovine
Nabava strojeva Sandukar
Gospodarska zona Općina Vidovec
Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta Općina Ivanska
Poduzetnička zona Grad Garešnica
Energetska učinkovitost zgrade Grada Grada Dugo Selo
Cesta u Zoni malog gospodarstva Općina Hum na Sutli
Projekt Maslinovo more OPG Markov
Kupnja poljoprivredne mehanizacije OPG Bebek Petar
Oprema za manipulaciju stajnjakom OPG Mihael Skender
Rekonstrukcije prostora za uređenje mini sirane OPG Pejaković Davor
Referentni centar za drvene kuće Općina Jasenovac
Izrada poslovnog plana za Klaster Općina Lekenik
Bioplinsko postrojenje – 2MW -studija – modificiranje ENERGIJA BIOPLINA d.o.o.
Kupnja poljoprivredne mehanizacije OPG SAŠA VINCEK
Projekat go green Zeleno selo j.d.o.o.
Vođenje projekta OPG Mihael Skender
Bioplinsko postrojenje – studija ENERGIJA BIOPLINA d.o.o.
Nabava poljoprivredne mehanizacije OPG GRUBAČEVIĆ SLOBODAN
Izrada strategije razvoja LAG-a Podravine LAG  PODRAVINA
Uređenje trga uz Društveni dom u Posavskim bregima GRAD IVANIĆ-GRAD
Nabava poljoprivredne mehanizacije OPG IVAN BLAŽOTIĆ
Kupnja matičnog stada, ulaganje u opremu OPG TRTANJ STIPE
Obnova vatrogasnog doma Općina Podravske Sesvete
Nerazvrstane ceste Općina Podravske Sesvete
PI Nabava nove opreme (tokarski stroj i glodalica) Ch.B. BORIS ČESI
Klaster stočarstva Općina Rakovica
Nabava nove opreme OPG Marin Cvekan
6.3 buško Buško- ugostiteljski obrt
Nabava aparata za rendgen Stomatološka poliklinika Dr. Gašparac
Nabava viličara i stroja za preradu drva Fagus Lika j.d.o.o.
Prijava Strategije razvoja Općine Severin Općina Severin
Sinjska alka – događanja Grad Sinj
Događanja Grad Jastrebarsko
Izrada Strategije razvoja Općine Lukač Općina Lukač
Izrada Strategije razvoja Općine Gradina Općina Gradina
Izrada strategije općina Suhopolje OPĆINA SUHOPOLJE
Poduzetnički impuls- Konkurentnost prerađivačke industrije CERATONIA d.o.o.
IKT-nabavka opreme Mediadria d.o.o.
PI- KPI – Nabava novog laserskog stroja za rezanje (krojenje) limova Čevizović d.o.o.
Nabava adaptera za kukuruz za kombajn  KOMBAJNERSKI OBRT
Program održivog razvoja-Dovršetak doma Garešnica
Zez centar studija izvodljivosti Grad Jastrebarsko
Nabava poljoprivredne mehanizacije OPG Štefanec Senka
Zbrinjavanje stajskog gnojiva OPG Mihael Skender
Kupovina mehanizacije OPG Mihael Skender
Poduzetnički impuls KUNA PETROL
Izrada razvojne strategije Općine Dežanovac Dežanovac
Nabavka strojeva i izgradnja staje za tov junadi OPG Ivanka Radiček
Prijava Strategija razvoja Općine Končanica Općina Končanica
Izrada razvojne strategije Općina Gradec
Izrada razvojne strategije Općina Podravske Sesvete
Studija izvodljivosti za dvorac Erdody Grad Jastrebarsko
Studija izvodljivosti za toplovod UNIVERZAL d.o.o.
Software za mršavljenje Kozmetički studio Manuela Šapro
Seoska čarolija OPG SEOSKA ČAROLIJA
Pjenušac Korta Katarina – investicija u vinarije KORTA KATARINA
Rekonstruiranje i konverzija vinograda KORTA KATARINA
Eureka VIKING d. o. o.
Poslovni plan za Sinjsku Alku Grad Sinj
Strategija razvoja Općine Bedekovčine Općina Bedekovčina
Studija predizvodljivosti dječjeg vrtića Općina Gradec
Kupovina opreme Kozmetički studio Manuela Šapro
Izrada strategije razvoja Općina Donji Kraljevec
Adaptacija + izgradnja+ dvorana Općina Podravske Sesvete
VITALINA -projektna dokumentacija Turistička Zajednica grada Jastrebarskog
3dukacija 3 E PROJEKTI d.o.o.
Informatizacija PROART-ing d.o.o.
Aplikacija za tehničku dokumentaciju Grad Jastrebarsko
Poljoprivredna mehanizacija, tovilište za junad, silosi, deponij OPG Momić Aleksandar
Pripreme projektne dokumentacije za natječaj »Obrazovanje za poduzetništvo i obrt Fair Trade
Informatizacija VISOR d.o.o.
Nabavka informatičke opreme (Natječaj:Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa) Euromarkt d.o.o.
Priprema osnovne startegije Općine Donji Kraljevec Općina Donji Kraljevec
Izrada kurikuluma, opremanje, razvoj modela e-nastave, razvoj studijskog modula Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA
Poziv za konzultantske tvrtke u Hrvatskoj UNDP Croatia
Nabava strojeva i alata Diveks j.d.o.o.
Projekt predškolski uzgoj Općina Hlebine
Nabava računala i programa AS-INŽENJERING d.o.o.
Hlebine- Rekonstrukcija i dogradnja područne škole Hlebine Koprivničko- križevačka županija
Novigrad podravski- dogradnja oš Koprivničko- križevačka županija
Kalnik- dogradnja školske sportske dvorane OŠ Kalnik Koprivničko- križevačka županija
Križevci- dogradnja gimnazije Ivana Zakmardija Koprivničko- križevačka županija
Đurđevac- Dogradnja zgrade Strukovne škole i Gimnazije Koprivničko- križevačka županija
Dogradnja školske sportske dvorane do postojeće OŠ Sveti Petar Orehovec Koprivničko- križevačka županija
Nabava novog hardvera, softvera i licenci GIN Company d.o.o.
Adaptacija apartmana Ruzmarin Turizam d.o.o.
Nabava strojeva za proizvodnju proizvoda od željeza LJUBA 94 D.O.O.
Nabava stroja za rezanje stakla Staklo projekt d.o.o.
Grijanje i hlađenje turističkog objekta DESTRADE d.o.o.
Strojevi za proizvodnju ravnog stakla VETRO obrt
Dječji vrtić Ftiček d.o.o. (100% vlasništvo Općine Donji Kraljevec) Općina Donji Kraljevec
Nabava traktora i poljoprivredne mehanizacije Obrt „Doroteja“
Izrada poslovnog plana Biointegra d.o.o.
Instaliranje TV i internet sistema te uređenje hotela Hotel „SUNCE“
Vrtič Općina Podravske Sesvete
Računalni vid Institut za računalni vid
Školsko – sportska dvorana Općina Kloštar Podravski
Kanalizacija naselja Kloštar Podravski i Budančevica Općina Kloštar Podravski
Poslovna zona u Kalinovcu Općina Kalinovac
Izgradnja dječjeg vrtića u Kalinovcu Općina Kalinovac
IZGRADNJA HOTELA kategorija 4 zvjezdice Visa Promet d.o.o.

Newsletter

Facebook