fbpx

Inovacije novoosnovanih MSP – ova – II faza

Pin it

Status: otvoren od 14.12.2018. do 29.06.2020. godine

Prijavitelji:

 • mikro poduzetnici
 • mali i srednji poduzetnici

Sredstva:

 • ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK
 • najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK
 • najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

 • do 85% ukupno prihvatljivih troškova

Aktivnosti:

 • prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta
 • priprema lansiranja proizvoda/usluge

Troškovi:

 • troškovi plaća osoblja
 • neizravni troškovi
 • do 10% ukupne vrijednosti projekta:
 • troškovi pripreme dokumentacije za prijavu
 • troškovi upravljanja projektom
 • troškovi savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika
 • troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
 • troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
 • troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti (istraživanja, analiza tržišta, testiranje proizvoda, izrada marketing plana, dizajn proizvoda, promocija)
 • revizija projekta
 • ostali troškovi (PDV, informiranje i vidljivost)

Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacije-novoosnovanih-msp-ove-ii-faza/

Newsletter

Facebook