Usluge marketinga i digitalnog marketinga

Marketing i PR aktivnosti

 • izrada komunikacijske strategije
 • izrada terminskog plana aktivnosti
 • komunikacijsko i strateško savjetovanje
 • razvoj odnosa s ciljanim javnostima
 • komunikacijske aktivnosti i priprema medijskih odgovora
 • PR podrška za evente

Digitalne marketinške usluge

 • marketing na društvenim mrežama (social media marketing)
 • optimizacija web stranice (search engine optimization)
 • rukovođenje društvenim kanalima
 • vođenje kampanja oglašavanja
 • sadržajni (content) marketing
 • e-mail marketing
 • web menadžment

 

Posebne usluge

 • interno komuniciranje
 • vodstvo (leadership)
 • razvoj suvremenih chat botova u suradnji s ManyChat platformom

Grafički dizajn

 • izrada logotipa 
 • izrada vizitki/posjetnica