fbpx

Kategorija: Natječaji

Pozivi unutar 2018 – 2020 HORIZON 2020 programa

Otvoreno je 15 tematskih poziva unutar 2018 – 2020 HORIZON 2020 Work Programme s ukupnim raspoloživim sredstvima u iznosu od 297 milijuna EUR. 6 tema odnosi se na rješenja obnovljive energije (RES), a 9 na pametnu i čistu energiju za korisnike, pametni energetski sustav za građane, pametne gradove i zajednice te pametne zračne luke (EC…

Opširnije

Obavijest o aktualnim natječajima

1. Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.) 30.07.2019 – 31.03.2019. Prijavitelj: JLS/JRS Iznos: 200.000,00 – 1.000.000,00 kn Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/   2. Javni poziv za dostavu prijava za izgradnju pristupnih mreža – do 25.09.2019. Prijavitelj: JLS, JRS, Operateri Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-prijava-za-izgradnju-pristupnih-mreza/   3. Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga…

Opširnije

Objavljen javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture u 2019. godini

Kroz Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, Ministarstvo turizma osiguralo je 25 milijuna kuna za razvoj javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Riječ je o sredstvima namijenjenima javnom sektoru i to za uređenje plaža, nastavak izgradnje, dogradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju te multimedijalno opremanje centara…

Opširnije

Novi poziv Instrument za povezivanje Europe (CEF) – Telekomunikacijska mreža

Otvoren je novi poziv Europske komisije, kojeg provodi Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), za Telekomunikacijska mreža u sklopu CEF poziva za 2019. godinu, s ukupnim proračunom od 48,2 milijuna eura. Sredstva ovog instrumenta namijenjena su financiranju projekata država članica EU ili međunarodnih organizacija, istraživačkih centara, javnih i privatnih poduzeća, lokalnih i regionalnih vlastiti…

Opširnije

Otvoreni poziv za prijedlog projekata iz programa Interreg Središnja Europa

Četvrti poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike Cilj ovog eksperimentalnog poziva je kapitaliziranje rezultata trenutno financiranih 85 projekata Interreg Central Europe programa. Zemlje članice programa dogovorile su da će se okvirno koristiti 10 milijuna eura ERDF-a…

Opširnije

Postanite Europska prijestolnica pametnog turizma 2020

Europska komisija provodi natječaj za “Europsku prijestolnicu pametnog turizma 2020.” Cilj natječaja je ojačati investicijski razvoj generiran turizmom u gradovima na području Europske unije i njihovom okruženju te povećati njihovu privlačnost uz uspostavu okvira za razmjenu primjera dobre prakse među gradovima koji sudjeluju u natječaju. Europski prijestolnica pametnog turizma prepoznaje izvanredna dostignuća u četiri kategorije:…

Opširnije

Inovacije novoosnovanih MSP – ova – II faza

Status: otvoren od 14.12.2018. do 29.06.2020. godine Prijavitelji: mikro poduzetnici mali i srednji poduzetnici Sredstva: ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK najniži iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.400.000,00 HRK Intenzitet potpore: do 85% ukupno prihvatljivih troškova Aktivnosti: prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta priprema lansiranja proizvoda/usluge Troškovi: troškovi plaća osoblja neizravni troškovi…

Opširnije

Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Status: otvoren od 08.03.2018. do 31.12.2019. godine (obustavljen do 28.02.2019. godine) Prijavitelji/partneri: pravne osobe (dječji vrtići, jedinice lokalne samouprave) Aktivnosti: element 1: osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života pružanje usluga produljenog boravka pružanje usluga poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada jačanje kapaciteta odgojitelja/odgojiteljica i stručnih suradnika unapređenje usluga…

Opširnije

Tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“

Status: otvoren od 20.08.2018. do 30.09.2020. godine Prijavitelji: mikro poduzetnici mali i srednji poduzetnici Sredstva: ukupan iznos potpore je 35.000.000,00 HRK. Potpora se odobrava na razdoblje do 5 godina u maksimalnom iznosu do 15.000,00 EUR, odnosno do 3.000,00 EUR godišnje u protuvrijednosti u kunama.  Intenzitet potpore: do 100% ukupno prihvatljivih troškova Troškovi: troškovi sudjelovanja u…

Opširnije

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Status: otvoren od 13.04.2018. do 29.06.2020. godine Prijavitelji: mikro poduzetnici mali i srednji poduzetnici Sredstva: ukupan iznos potpore je 38.000.000,00 HRK najniži iznos potpore je 50.000,00 HRK najviši iznos potpore je 380.000,00 HRK Intenzitet potpore: za mikro i mala poduzeća – 85% za srednja poduzeća – 65%  Aktivnosti: ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava…

Opširnije

Newsletter

Facebook