fbpx

Daily Archives: 10. September, 2019.

Obavijest o aktualnim natječajima

1. Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019. – 2020.) 30.07.2019 – 31.03.2019. Prijavitelj: JLS/JRS Iznos: 200.000,00 – 1.000.000,00 kn Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/   2. Javni poziv za dostavu prijava za izgradnju pristupnih mreža – do 25.09.2019. Prijavitelj: JLS, JRS, Operateri Link: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-za-dostavu-prijava-za-izgradnju-pristupnih-mreza/   3. Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga…

Opširnije

Koordinacijski sastanak o izgradnji Dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama

Nakon dva koordinacijska sastanka o izgradnji Dječjeg vrtića u Podravskim Sesvetama, 6. rujna 2019. godine održan je i treći na kojemu je razmatrana problematika do sada izvršenih radova te ažuriranja terminskog i financijskog plana izgradnje Dječjeg vrtića u Općini Podravske Sesvete. Više o temi sastanka i sudionicima moguće je pročitati na web stranici Općine Podravske…

Opširnije

Newsletter

Facebook