ZAŽELI – Program zapošljavanja žena

Pin it

Status: otvoren od 30.06.2017. do 31.12.2020. godine (obustava primanja projektnih prijedloga do 31.12.2018. godine)

Prijavitelji:  neprofitne organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Partneri:

Prijavitelji projektne prijedloge moraju prijaviti u suradnji s partnerima. Partneri mogu biti regionalni ili područni ured HZZ – a i Centra za socijalnu skrb. Pored navedenih, mogući su i drugi partneri (npr. udruge, druge JLP(R)S, vjerske zajednice, ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i nemoćnim osobama).

Aktivnosti:

  • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
  • obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
  • promidžba i vidljivost
  • upravljanje projektom i administracija

 Troškovi:

  • izravni troškovi (osoblja, pripadnica ciljane skupine, vanjskih usluga, promidžbe i vidljivosti, opreme)
  • neizravni troškovi

 Potpora:

  • ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK
  • najniži iznos bespovratnih sredstava: 900.000,00 HRK
  • najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Više informacija potražiti na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/

Newsletter

Facebook