Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Pin it

Još uvijek traje natječaj za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme).

Omogućiti pristup inozemnim tržištima i povećati konkurentnost MSP-ova implementacijom priznatih normi koje potvrđuju dostignute razine kvaliteta i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.

Opis prihvatljivih aktivnosti

  • Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodno priznatih normi za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO).
  • Priprema, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (kosher, halal itd).

Prihvatljivi korisnici

Fizičke ili pravne osobe koje su mikro, malo ili srednje društvo.

Iznos financijske omotnice

Cjelokupni iznos financijske omotnice je 38.000.000,00 HRK.

Intenzitet potpore

  • za mikro i mala društva 85%
  • za srednja društva 65%

Iznos koji društvo može dobiti putem projektnog prijedloga jest:

  • Minimalni iznos 50.000,00 HRK
  • Maksimalni iznos 380.000,00 HRK

Rokovi

Natječaj se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Početak predaje projektnih prijedloga: 11.6.2018.

Završetak predaje projektnih prijedloga: 29.6.2020.

Newsletter

Facebook