Uvedite integrirani prijevoz

Pin it

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Poziv za sufinanciranje izrade stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.

Predmet poziva

Izrada studije koja će služiti kao stručna podloga za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske.

Svrha poziva

Izraditi stručnu podlogu za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske temeljem kojeg bi se izradio Zakon o integriranom javnom prijevozu putnika, a koji bi pridonio povećanju mobilnosti svih građana kao i održivosti sustava javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske koji su identificirani kao krajnji korisnici projekta.

Temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, br. 93/16, 104/16) i Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (NN, br. 27/12, 36/12, 79/13, 65/15, 76/17, 116/17) jedini mogući prijavitelj unutar ovog poziva je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava kopnenog prometa i inspekcije, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Iznos i intenzitet potpore

  • Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 500.000,00 kuna. Bespovratna sredstva Europske unije (85%) inose 3.825.000,00 kuna. Sredstva Državnog proračuna – sredstva prijavitelja/korisnika (15%) iznose 675.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Javna tijela (ministarstva i agencije), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Partnerstvo na ovom projektu nije prihvatljivo.

Prihvatljive aktivnosti

  • Izrada stručne podloge za uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika na području Republike Hrvatske promidžba i vidljivost upravljanje projektom i administracija.

Projektne prijave se predaju u periodu od 15.1.2018. godine do 30.03.2018.godine.

Newsletter

Facebook